Trauma

Trauma

.

Många av oss styrs av omedvetna trauman såsom PTSD eller Enmeshment-trauma

PTSD eller Post Traumatisk Stress Syndrom är en traumatisering antingen i barndomen eller i vuxen ålder.

Om traumat har uppstått i vuxen ålder kan vi relatera till en händelse som vi minns och som vi på något sätt kan koppla till hur vi mår orsakat av händelsen.

Om traumatiseringen skett då vi var barn kan det vara svårt att koppla vårt mående till någon händelse då vi faktiskt inte minns händelsen. Och då kan starka reaktioner uppstå i vissa situationer, utan att vi har någon som helst aning varifrån reaktionerna och känslorna kommer.

Fight, Flight & Freeze.

Vår traumatisering kan visa sig på olika sätt, ofta blir vi övervälmad av känslor och förvirring när det händer, vi kan reagera med:

Fight: Då går vi in i affekt och försöker lösa situationen med kontroll genom aggression, manipulation eller hot om våld, hämnd etc.

Flight: Vid flight drar vi oss antingen undan från människor eller situationer, eller så anpassar vi våra liv så att vi slipper möta det som vi har jobbigt med.

Freeze: Vid freeze kommer vårt nervsystem att stänga ner oss så att vi faktiskt ”spelar död”, vi går i baklås och fungerar inte längre, vi kan inte tänka klart, kan inte uträtta fysiska ärenden. Det är som en förlamning i kroppen och kan också innebära kroppssmärtor som känns outhärdliga.

.

Enmeshment Trauma (Sammanvävning/sammanflätning)

Enmeshment trauma är en traumatisering som uppstår i barndom och under uppväxten som handlar om en slags symbios som skapas mellan förälder och barnet. Barnet utsätts för en känslomässig tillknytning till ena eller båda föräldrarna på ett sätt där han eller hon tvingas att balansera den vuxnas emotionella behov. Barnet får då rollen som ”vuxen” i relationen till föräldern, och blir behandlad som en partner snarare än ett barn. Den sammanflätning som sker gör att det inte längre är en sund barn-förälder relation utan snarare att barnet tvingas in i en vuxenroll. Barnet utvecklas inte utifrån sina egna behov längre utan står alltid i relation till den/de vuxnas behov. När man sedan blir vuxen och går in i relation med en partner saknar man förmågan att reglera sina egna behov, man försöker ha en vuxenrelation men dynamiken mellan parterna är i obalans så att det blir ett dysfunktionellt osynligt mönster som hela tiden styr i det omedvetna.